Välkommen till bostadsrättsföreningen Fyrisäng

Fyrisäng ligger på en av de allra finaste platserna i Uppsala. I kanten av Luthagen, på promenadavstånd till stadskärnan och med utsikt över Fyrisån. Tidigare fanns här kolonilotter. Området började bebyggas 2007 och inflyttningen till de 78 bostäderna skedde under år 2009.

Under länkarna ovan finns mycket information om bostadsrättsföreningen, våra olika avtal och tips som kan vara till nytta. Vill du lämna synpunkter så kontakta styrelsen eller skicka epost, se länkar ovan.