Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma äger rum den 16 juni 2020.

Årsmöteshandlingar_Fyrisäng_2020

Årsredovisning Fyrisäng 2019


Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 22 maj 2019.

Dagordning Stämma 2019

Årsredovisning 2018

Förslag från valberedningen 2019

Motioner och styrelsens svar på dessa 2019

Protokoll från stämman 22 maj 2019


Extra föreningsstämma ägde rum onsdagen den 5 december 2018.

Möteshandlingar extrastämma december 2018

Nya stadgar för Brf Fyrisäng

Protokoll från stämman 5 december 2018


Ordinarie föreningsstämma 2018 ägde rum torsdagen den 17 maj.

Årsmöteshandlingar 2018

Årsredovisning för 2017

Protokoll från stämman 17 maj 2018


Ordinarie föreningsstämma 2017 ägde rum onsdagen den 17 maj.

Årsmöteshandlingar 2017

Årsredovisning för 2016.

Protokoll från stämman 17 maj 2017


Ordinarie föreningsstämma 2016 ägde rum torsdagen den 19 maj.

Årsmöteshandlingar 2016

Årsredovisning för 2015.

Protokoll från stämman 19 maj 2016


Ordinarie föreningsstämma 2015 ägde rum torsdagen den 21 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2014.

Protokoll från stämman 21 maj 2015Ordinarie föreningsstämma 2014 ägde rum torsdagen den 15 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2013.

Protokoll från stämman 15 maj 2014Ordinarie föreningsstämma 2013 ägde rum tisdagen den 28 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2012.

Protokoll från stämman 28 maj 2013Ordinarie föreningsstämma 2012 ägde rum torsdagen den 31 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2011.

Protokoll från stämman 31 maj 2012En extrastämma ägde rum onsdagen den 11 april kl 19.45 i
Fyrisgården, på andra sidan ån intill gröna bron
(Idunspången). Ärendet gäller förslag till ny § 9,
styrelseval.

Kallelse extrastämma 11 april 2012

Dagordning extrastämma 11 april 2012

Förslag stadgeändring extrastämma 11 april 2012Ordinarie stämma 2011 ägde rum onsdagen den 25 maj kl 18.30.

Dagordning för stämman den 25 maj 2011.

Protokoll från stämman 25 maj 2011 (pdf)

Bilaga arvodesförslag stämma 25 maj 2011 (pdf)

Årsredovisning för 2010.Protokoll från stämman 18 maj 2010 (pdf)Protokoll från extra stämma 1 februari 2010 (pdf)Protokoll från stämman 9 juni 2009 (pdf)