Styrelse

Styrelse

Vid stämman den 16 juni 2020 valdes en ny styrelse för föreningen:

 

Torbjörn Eriksson
Ordförande
070-392 69 04

Göran Mårtensson
Vice ordf. och kassör
070-217 29 66

Anneli Ahlund
Ledamot
073-987 58 56

Vera Andersson
Ledamot
072-215 62 09

Stig Fagerström
Ledamot
070-583 95 22

Marja-Liisa Anderén
Suppleant
073-971 79 85

Linnea Palm
Suppleant
073-302 94 26

Jenny Presto
Suppleant
070-744 97 02

 

Välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen när ni har frågor eller synpunkter!
Om ni föredrar att mejla så är adressen: info@fyrisang.se
(Mejlet kommer till ordföranden.)