Fastighetsskötsel

Upplands Fastighetsservice AB (018-44 40 900) ansvarar för löpande service av fastigheterna, inklusive utemiljö och garage. I detta ingår driftskötsel, lampbyten, utestädning, snöröjning och halkbekämpning. De har också fastighetsjouren.

Upplands Fastighetsservice skall kontaktas vid byte av namnskyltar. De kan också anlitas om du vill ha hjälp av snickare och elektriker eller med VVS-reparationer, ventilation m.m.

Vid reparationer som kräver avstängning av vatten måste Upplands Fastighetsservice kontaktas.

 

Vid fel i gemensamhetsanläggningar, ute eller inne, kontakta styrelsen, epost info@fyrisang.se eller postlåda i 4D.

Invändig städning utförs av Sinnesfrid Städservice. I denna ingår städning av trappor och andra gemensamma ytor.

För hämtning av brännbara sopor och komposterbart ansvarar kommunen. Övriga fraktioner såsom pappers- plast- och metallförpackningar, tidningar och lampor hämtas av Ragn-Sells. Har du synpunkter på avfallshanteringen, meddela då styrelsen.

Beställning av extranycklar görs till styrelsen, som skickar beställningen till Swesafe. De ringer när nycklarna är klara, varefter man kan hämta dem och betala.

Mediator är ekonomisk förvaltare.

Hiss Otis AB ansvarar för hissarna.

Kontaktuppgifter

Upplands Fastighetsservice AB, fastighetsjour, 018-44 40 900

Uppsala kommun VA och avfall, 018-727 40 00

Ragn-Sells, 018-780 43 20

Sinnesfrid Städservice, 070-497 06 65

Hiss Otis AB, 0200-21 21 11

Mediator, tel 018-13 14 50