El och vatten

  • Vår nya elleverantör är Nordic Green Energy. Vattenfall är fortfarande vår nätleverantör. Fyra gånger om året debiteras elförbrukningen. Elöverföringsavgiften från Vattenfall varierar mellan 11,20 öre,(låglasttid) till 40,40 öre(höglasttid) och till dessa priser tillkommer även en 25% moms. Den fasta avgiften betalas av föreningen. Skapat Energi hjälper oss med upphandlingen av elpriser via elbörsen och vi får därför löpande prisbindningsuppgifter och därför kan priserna variera under året. Energiskatt, moms och elcertifikatsavgifter tillkommer på alla priser.Den som vill ha uppgift om sin elförbrukning, kan begära detta genom att skicka epost till info@fyrisang.se.Tänk på att golvvärmen i badrum och duschrum drar mycket el. Här finns en del att spara.
  • Hårdheten på vattnet är 7,4 °dH, d.v.s. strax under övre gränsen för mjukt vatten (0-8 °dH).
  • Vid vissa tillfällen kan man vilja stänga av vattnet, t.ex. vid byte av kranar. Vattnet till diskmaskinen stängs av med avstängningsventil vid diskhon. Övrigt vatten måste stängas av via skåp i trapphusen. I lägenheterna finns skåp som innehåller vattenledningar, men där kan inte vattnet stängas av. Till trapphusskåpen använder ni era lägenhetsnycklar.