Flaggning

Flaggning

Brf Fyrisängs flagga förvaras i tvättrummet, på hatthyllan t.v. om ingången. Den får användas av medlemmar som vill flagga vid t.ex. högtidsdagar. På allmänna flaggdagar ansvarar styrelsen för flaggning.

Medlem som vill hissa flagga bokar tid i flaggpärmen i tvättrummet. Där finns också vev att använda vid hissningen, flaggstången har en inre lina. Efter halning av flaggan hissas flaggvimpeln. Den skall alltid sitta uppe då ingen ordinarie flagga är hissad.

Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken kommer utåt. Ingen egen flagga, t.ex. landskapsflagga, får hissas, och flaggan får inte hissas på halv stång, d.v.s. ingen sorgeflaggning är tillåten.