Fyrisäng är en stabil och välskött förening med god ekonomi. I många år har vi amorterat våra skulder samtidigt som vi strävat efter att hålla föreningen i bästa skick. Här vill vi bo bekvämt och vi är därför mån om att underhåll och investeringar sker kontinuerligt. I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ladda ned

Icon representing an icon        Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011