Föreningens namn: Brf Fyrisäng
Organisationsnummer: 769615-5683
Föreningsform: Bostadsrätt
Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta)
Juridisk person tillåten: Nej
Kommun/Län: Uppsala


Om föreningen
Föreningen äger fastigheten Luthagen 82:2 i Uppsala kommun med gatuadressen Ringgatan 4 A-G, 752 17 Uppsala. Fastigheten består av tre byggnader som uppfördes 2007-2009 och som omfattar 78 lägenheter. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade med bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar. Föreningen äger tomten.
Föreningen godkänner delat ägande där minsta andel är 10%. Andrahandsuthyrning är endast tillåtet efter styrelsens godkännande och högst ett år i taget.
Fastigheten värms upp med fjärrvärme. Värme och vatten ingår i månadsavgiften medan kostnader för el tillkommer. För närvarande är Nordic Green Energy elleverantör och Vattenfall är nätleverantör. Den fasta elavgiften betalas av föreningen. 

Ekonomisk förvaltare
är Mediator (www.mediator.se).  
Upplands Fastighetsservice AB ansvarar för löpande service av fastigheterna, inklusive utemiljö och garage. 
För mer info om föreningen, besök hemsidan: www.fyrisang.se

Ansökan om medlemskap samt överlåtelsehandlingar skickas direkt till Mediator på adressen:

Mediator
Box 3080
750 03 Uppsala

Det åligger mäklaren och köparen att se till att långivare/bank informeras om att pantsättningshandlingar skickas till Mediator, föreningens ekonomiska förvaltare. Pantsättningshandlingar skickas direkt till Mediator. Pantsättningshandlingar skickas aldrig till Brf postlåda eller enskild styrelsemedlem.

Föreningen gör alltid en kreditupplysning på blivande medlemmar. Det är säljarens ansvar att månadsavgifter och övriga avgifter är betalda för innevarande månad. Det är upp till säljare och köpare att reglera detta utifrån tillträdesdatum.

Överlåtelseavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10% årligen av gällande prisbasbelopp, överlåtelseavgiften får uppgå till högst 3,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Upplåts en lägenhet i andrahand får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Överlåtelse av nycklar vid försäljning/ny medlem sker genom att Mediator meddelar vår nyckeldistributör Certego Uppsala om de nya ägandeförhållandena. I denna information ska det framgå vilket objektsnummer det gäller, datum för inflyttning samt namn och personnummer på den nya kontraktsinnehavaren. Säljaren lämnar in sina nycklar hos Certego senast i samband med att köparen ska tillträda. Nycklarnas antal kontrolleras och om antalet inte stämmer med Certegos förteckning kommer säljaren debiteras för byte av låset. Certego informerar om detta vid nyckelinlämningen. Köparen hämtar ut sina nycklar hos Certego. Köparen ska ha med underskrivet avtal samt legitimation. Tid för eventuellt låsbyte bokas med köparen. Nycklar till brevlåda och tvättstuga lämnas av säljaren till köparen vid överlåtelsen.

Lägenhetsnummer varierar mellan ursprungliga kontraktsnummer och skatteverkets fyrsiffriga nummer. Kontraktsnummer är tresiffrigt och föregås av en bokstav (samma som trappuppgången). Skatteverkets fyrsiffriga nummer ska anges i samband med adressändring. Numret börjar på 1 följt av våningsplan (där första plan får 0 och därmed får våning 7 siffran 6). Därefter följer en siffra som indikerar hur många lägenheter som finns på våningsplanet.

Gemensamma utrymmen
Soprum med bra återvinningssystem. Ett förråd i källaren eller på plan 7 (som följer med respektive bostadsrätt). Central tvättstuga finns i källaren med tvättmaskin, mangel, torktumlare. Cykelrum och barnvagnsrum finns. Föreningen har en gemensam grillplats med intilliggande trädgårdsmöbler på gården. Lekplats samt boulebana finns på innegården. Trappstädning och gemensamma utrymmen sköts av upphandlad firma. 

TV & Bredband
Telia är leverantör av IT-tjänsterna, bredband, TV och bredbandstelefoni. Obligatorisk kostnad (283kr) för IT-tjänsterna tillkommer i samband med månadsavgiften. Föreningen har TV-kanalpaketet Lagom som kan utökas hos Telia mot extra avgift. Till lägenheten hör en router och TV-box. Dessa (liksom vitvaror) får man inte ta med sig vid flytt om inte annat avtalats mellan köpare och säljare. Föreningen tar ej ansvar för den enskildas router eller TV-box.

Parkering
Brf Fyrisäng har totalt 62 parkeringsplatser av olika slag. För information om kötid vänd er till föreningens ekonomiska förvaltare, Mediator. För närvarande är det korta kötider.
Läs mer om föreningen parkeringsplatser här: https://fyrisang.se/mitt-boende/parkering

 

Föreningen är i gott skick och inga större renoveringar planeras för tillfället. 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Energideklaration
Stadgar