Vår förening har en Trädgårdsgrupp, den består av Helen Fagerström och Inger Ekstedt.
Trädgårdsgruppens uppgifter består i att, utifrån säsong, köpa in och plantera växter i krukorna som står vid varje port. Vid behov kompletteras även de större krukor som står vid brandvägen samt de planteringar som finns runt grillplatsen. Om även du är intresserad av blommor och trädgård, så får du gärna kontakta Inger eller Helen för att prata om hur eventuellt du också kan involvera dig.

Välkommen!

 

Kontaktuppgifter till trädgårdsgruppen:
Helen Fagerström, Ringgatan 4E, 070-583 95 25. 
Inger Ekstedt, Ringgatan 4A, 070-151 39 38.