Vår förening har tidigare haft en Trädgårdsgrupp vars uppgift har varit att utifrån säsong, köpa in och plantera växter i krukorna som står vid varje port. För närvarande är det ingen som har detta specifika ansvar men alla medlemmar är välkomna att bidra. Välkommen att kontakta styrelsen om du vill starta en trädgårdsgrupp eller på annat sätt bidra till den gemensamma trivseln.