Vår förening har tidigare haft en Trädgårdsgrupp vars uppgift har varit att utifrån säsong, köpa in och plantera växter i krukorna som står vid varje port. För närvarande är detta en "vilande" grupp i och med att vi har genomfört större förändringar på vår fina innergård. Om och när behovet av en trädgårdsgrupp eller gårdsgrupp återuppstår är medlemmar välkomna att bidra. Information om detta kommer då på nyhetssidan. Om du redan nu har lust att delta är du välkommen att kontakta styrelsen!