Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall

Ring 112 

 

Fastigheten - Ej akuta fel

Medlem som vill felanmäla något i fastigheten, synliggöra fel eller brister på exempelvis tvättmaskin i den gemensamma tvättstugan ska maila . Vid mer brådskande årenden kontaktar du direkt någon i styrelse.
Styrelsen, kommer sedan att kontakta reparatör för service eller inköp av ny maskin. Detta är för att förenkla för alla inblandade. Det blir förvirrande och kontraproduktivt om olika medlemmar ringer till olika reparatörer, därför är viktigt att alla följer rutinerna. 

Vid akuta fel, som kräver omedelbar handling, typ större vattenläcka eller liknande, är det däremot viktigt att den enskilda medlemmen agerar snabbt! Börja med att ringa Upplands Fastighetsservice som också har jour, 018-44 40 900.

Ibland händer det att fastighetsservice blir uppringda under jourtid i mindre akuta/brådskande frågor. Vid dessa tillfällen kommer fastighetsservice att kontakta någon i styrelsen, för att säkerställa att det är ekonomiskt försvarbart att ”rycka ut” .

Observera att en del fel/reparationer bekostas av den enskilda medlemmen (i enlighet med stadgarna). 

Faktureringsadress hittar leverantörer under knappen Styrelsen.

 

Kontakta Upplands Fastighetsservice 
Telefon: 018-44 40 900  
Vardagar: 07.00-16.00 (lunchstängt 12:00-13:00)
E-post:  

Läs generella anvisningar för felanmälan

 

Fastigheten - Akuta fel på kvällar och helger

Fastighetsjour hos Upplands Fastighetsservice
Telefon: 018-44 40 900 
Vardagar: 16.00-07.00 samt dygnet runt på helger

  

Hiss

Kontakta Otis AB
Telefon: 0200-21 21 11 

 

TV & Bredband

Kontakta Telia
Telefon: 020-24 02 50 eller 90 200.
Vardagar: 08.00-21.00
Lördagar: 10.00-18.00

Fler kontaktvägar, till exempel chatt: https://www.telia.se/privat/kontakt
Det går även att läsa sig till en del information, bland annat om pågående driftsstörningar, på Telias egen webb:
https://www.telia.se/privat/driftinformation


Insekter/skadedjur

Kontakta Nomor AB
Telefon: 0200-27 10 10
Vardagar: 07.00-17.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring. Meddela även Styrelsen