Välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen när ni har frågor eller synpunkter! Föreningen har ett postfack i 4E.
Om ni föredrar e-post så är adressen:  eller via formulär (e-posten går till ordföranden).

Faktureringsadress: 
Brf Fyrisäng
FE 5727-164
831 90 Östersund
Faktura kan skickas via e-post:

Föreningens org.nr: 769615-5683

Här är fr. o. m. juni 2021 föreningens styrelse:

Ordförande
Torbjörn Eriksson
070-392 69 04

   
Vice ordf. & kassör
Göran Mårtensson
070-217 29 66

      
Ledamot
David Klaftenegger
076-069 89 80

 
Ledamot 
Vera Andersson
072-215 62 09

 
Ledamot
Jenny Jansson Liikamaa
070-246 83 00

 
Ledamot
David Westberg
070-942 83 03

 
Suppleant
Jenny Presto
072-150 03 27

 
Suppleant
Linda Mathsson Alm 
070-204 84 83

 
Suppleant
Per-Olof Karlsson
070-547 48 97