Välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen när ni har frågor eller synpunkter!
Om ni föredrar e-post så är adressen:  eller via formulär (e-posten går till ordföranden).

Faktureringsadress: 
Brf Fyrisäng
FE 575
Kund-ID PTE9164
105 69 Stockholm

Ordförande
Torbjörn Eriksson
070-392 69 04

   
Vice ordf. & kassör
Göran Mårtensson
070-217 29 66

      
Ledamot 
Anneli Ahlund
073-987 58 56

 
Ledamot 
Vera Andersson
072-215 62 09

 
Suppleant
Marja-Liisa Anderén
073-971 79 85

 
Suppleant
Linnea Palm
073-302 94 26

 

Suppleant
Jenny Presto
072-150 03 27