Reglerna för sopsorteringen finner du i Uppsala Kommuns information om avfallshantering. Kommunens sorteringsguide kan vara till hjälp om du tvekar om hanteringen.

Elektrotekniska och kemiska artiklar får inte kastas i soprummet utan måste avyttras på någon av kommunens återvinningscentraler. Den närmaste ligger i Librobäck.

Tömningsdagar (avvikelser kan förekomma):

  • Brännbart: Måndagar och fredagar
  • Komposterbart: Fredagar
  • Plastförpackningar: Onsdagar
  • Pappersförpackningar: Torsdagar
  • Glasflaskor: Onsdagar
  • Returpapper (tidningar): Måndagar
  • Metallförpackningar: Onsdagar, ojämna veckor
  • Wellförpackningar: Fredagar