• Vår elleverantör är Energi Försäljning Sverige AB. Vattenfall äger nätet i Uppsala och är därmed även vår nätleverantör.

  • Föreningen debiterar varje lägenhet 4 ggr/år för den faktiska förbrukningen av hushållsel. Avläsning görs 4 ggr/år och aviseras retroaktivt på den första månaden i varje kvartal (januari, april, juli och oktober). Den fasta avgiften betalas av föreningen. Nordel Energi AB hjälper oss med upphandlingen av elpriser via elbörsen och vi får därför löpande prisbindningsuppgifter och därför kan priserna variera under året. Den som vill ha uppgift om sin elförbrukning, kan begära detta genom att skicka mejl till styrelsen .

  • Ett "stopp i avloppet" beror oftast på den del av avloppet som den enskilda bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Det innebär att du själv rensar eller bokar rörmokare och själv bekostar rensning av avloppet. Endast i undantagsfall är det i de gemensamma rören "stoppet" har uppstått och då är det föreningens ansvar. Vi spolar regelbundet avloppsrören.

  • Om spolknappen i din WC inte fungerar så anlitar föreningen Sollentuna Rör för att fixa detta. Sollentuna Rör är experter på IDO toaletterna. Kontakta styrelsen innan reparatör tillkallas så slipper du som enskild medlem stå för kostnaderna. Byte av blandare bekostas av den enskilda medlemmen.
  • Hårdheten på vattnet är 7,4 °dH, d.v.s. strax under övre gränsen för mjukt vatten (0-8 °dH).

  • Vid planerade reparationer eller vid nödsituationer som kräver avstängning av vatten stängs vattnet av i skåpet i trapphuset. Du använder din vanliga lägenhetsnyckel för att öppna (och stänga) skåpet. Det framgår tydligt vilka kranar som går till din lägenhet. Du kan också kontakta Upplands Fastighetsservice. t.ex. vid byte av kranar (en kostnad som enligt stadgarna lägenhetsinnehavaren står för). 
    Vattnet till diskmaskinen går att stänga av i lägenheten med avstängningsventil vid diskhon.

  • Kom i håg att informera/samråda med era grannar om ni behöver stänga av vattnet på ett sätt som påverkar andra.

  • Säkerställ redan nu att du vet var ditt skåp i trapphuset finns. (Din lägenhetsnyckel passar i låset.)