• Lägenheterna värms upp med fjärrvärme som distribueras av Vattenfall. Uppvärmningen sker via radiatorer i de olika rummen. Radiatorerna är termostatreglerade och avser att hålla en rumstemperatur på ca 21 grader.
  • Vattenfall äger elnätet i Uppsala och är därmed vår nätleverantör.

  • Den rörliga kostnaden för el ingår ej i lägenhetsavgiften. Föreningen debiterar varje lägenhet 4 ggr/år för den faktiska förbrukningen av hushållsel. Avläsning görs 4 ggr/år och aviseras retroaktivt den första månaden i varje kvartal (januari, april, juli och oktober). Den fasta avgiften betalas av föreningen. Upphandlingen av elpriser sker via elbörsen och vi får därför löpande prisbindningsuppgifter och därför kan priserna variera under året. Enskilda lägenhetsinnehavare kan ej teckna egna elleverantörsavtal. Den årliga elförbrukningen varierar mellan stora och små lägenheter - oftast i intervallet 2000 kwh (små lägenheter) upp till 4000 kwh (stora lägenheter). Den som vill ha uppgift om sin elförbrukning, kan begära detta genom att skicka mejl till styrelsen .

  • Ett "stopp i avloppet" beror oftast på den del av avloppet som den enskilda bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Det innebär att du själv rensar eller bokar rörmokare och själv bekostar rensning av avloppet. Endast i undantagsfall är det i de gemensamma rören "stoppet" har uppstått och då är det föreningens ansvar. Vi spolar regelbundet avloppsrören.

  • Om spolknappen i din WC inte fungerar kan du anlita Sollentuna Rör (de är experter på IDO toaletter) för att fixa detta med du står själv för kostnaden. Byte av blandare bekostas av den enskilda medlemmen.
  • Hårdheten på vattnet är 7,4 °dH, d.v.s. strax under övre gränsen för mjukt vatten (0-8 °dH).
  • Vid planerade reparationer eller vid nödsituationer som kräver avstängning av vatten stängs vattnet av i skåpet i trapphuset. Du använder din vanliga lägenhetsnyckel för att öppna (och stänga) skåpet. Det framgår tydligt vilka kranar som går till din lägenhet. Du kan också kontakta Upplands Fastighetsservice. t.ex. vid byte av kranar (en kostnad som enligt stadgarna lägenhetsinnehavaren står för). 
    Vattnet till diskmaskinen går att stänga av i lägenheten med avstängningsventil vid diskhon.

  • Kom i håg att informera/samråda med era grannar om ni behöver stänga av vattnet på ett sätt som påverkar andra.

  • Säkerställ redan nu att du vet var ditt skåp i trapphuset finns. (Din lägenhetsnyckel passar i låset.)