Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär att det normalt räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. Det kan finnas mindre olikheter mellan olika försäkringsbolags tilläggsförsäkringar. Det tillägg vi har motsvarar Länsförsäkringars omfattning. Samtliga medlemmar har därmed en försäkring som gäller för ersättningsbara skador i lägenheten på på ytskikt och fast inredning som man som medlen är reperationsskyldig för enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Observera att det enbart är bostadsrättstillägg som föreningen tecknat. Du behöver således alltid ha en egen hemförsäkring som sådan. Den täcker t.ex. skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder och dylikt vid vatten- och brandskador i lägenhet.

 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Bostadsrätten och fast inredning   Fullvärde
Uthus, uterum och garage 150 000 kr
Tomtmark 50 000 kr
Självrisk 1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 3000 kr vid vattenskada

 

 

Vad ersätts inte?

  • Den del av skadan som kan ersättas genom fastighetens försäkring.

  • Den del av skadan som fastighetsägaren ansvarar för enligt bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

  • Yt- och tätskikt i läckande vägg och golv. Om behörig installatör utfört arbetet med ditt våtrum och du ändå drabbas av en läckageskada ersätter vi det läckande yt- och tätskiktet om kvalitetsintyg finns.

  • Vattenskador vid utströmning från dräneringssystem och stuprör eller läckage från tak.

  • Skador på tomtmark vid skyfall och stigande sjö.

  • Skador som orsakas av råttor, möss och flertalet insekter.

  • Skador som orsakas av långtidspåverkan, såsom fukt och röta.

  • Skador som orsakas av slitage, förbrukning eller bristande underhåll. 

 

Mer info
Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras, kontakta Länsförsäkringar Uppsala för aktuella villkor.
Villkor bostadsrättsförsäkring Kollektiv