Rutiner för Fyrisängs trädgårdsgrill

  1. Först till grillplats och matbord gäller. Efter avslutad grillning och i mån av plats överlåter man naturligtvis grillen till nästa sällskap i eventuell grillkö. Matbordet disponeras dock efter egna villkor.
  2. Så länge det inte finns ett underlag att lägga kolen på måste aluminiumfolie användas. Man får inte lägga kol direkt på grillmurningen. Man kan som alternativ sätta in en engångsgrill i grillutrymmet.
  3. Endast grillkol och grillbriketter får användas som bränsle. För att underlätta tändningen får inte annat än tändvätska användas. Kol, briketter och tändvätska får man själv stå för.
  4. Grillen har ett galler, men man kan istället använda ett eget sådant. Grillgallret måste vara 67 cm brett för att passa in i spåret som håller gallret. Djupet skall vara ca 40 cm. Finns exempelvis på Bauhaus.
  5. Om kolen ska släckas innan den brunnit ut, kan den kvävas med exempelvis sand. Vatten får inte användas.
  6. Grillen görs ren genom att askan sopas ner i plåthinken som står vid grillen. Släng inget annat än aska i hinken.
  7. Grillgallret görs rent genom att bränna bort fett och sot. Bättre är dock att använda borste eller skrapa.
  8. Man är ansvarig för grillen tills den har svalnat.
  9. Egen grill får användas vid grillplatsen, men måste tas bort efter användningen.
  10. Håll rent vid grillplatsen och glöm inte att ta med allt skräp när grillplatsen lämnas.