Brf Fyrisäng har totalt 62 parkeringsplatser av olika slag. Vår förvaltare Mediator har hand om köplatser och avgifter.

Vår parkeringspolicy:

  • Medlem i bostadsrättsföreningen äger rätt att ställa sig i kö till av föreningen disponerade parkeringsplatser. Endast en parkeringsplats per lägenhet tillåts initialt. Om medlemmen sedan tidigare har en parkeringsplats på området och har behov av ytterligare en kan en plats hyras ut temporärt om ingen i den ordinarie kön är intresserad.
  • Varje parkeringstyp har en separat kö och de olika köerna är oberoende av varandra. Det går alltså bra att stå i alla köerna eller någon enstaka, beroende på behov.
  • När en plats blir ledig erbjuds parkeringen den medlem som har längst kötid för den aktuella parkeringstypen. Om man avböjer erbjuden parkeringsplats stryks man från den kö där den erbjudna platsen fanns. När en medlem fått och accepterat en parkeringsplats stryks medlemmen från samtliga köer. Man kan dock ställa sig i kö igen, men hamnar då sist.
  • Bilar med handikapptillstånd går före i kösystemet för att säkerställa att medlemmar med särskilda behov ska ha tillgång till parkeringsplats.
  • Det är tillåtet för två medlemmar som har samma typ av parkeringsplats att byta platser med varandra utan att ställa sig i kö, för att till exempel få en plats närmare sin uppgång. Det är dock inte tillåtet för två medlemmar att byta parkeringsplatser av olika typ med varandra och på så vis kringå kösystemet.
  • Köplatsen är personlig och det är inte tillåtet att överlåta sin köplats till någon annan. Köplaceringen följer inte heller med lägenheten vid försäljning.


Bra att veta

De övre garagen är relativt små och passar därför bäst mindre bilar. Därför är avgiften lägre för dessa än för andra inneplatser.

Ansökan om, eller uppsägning av parkeringsplats, görs genom att mejla till Mediator:   
Skriv din adress eller lägenhetsnummer och vilken/vilka köer du önskar att stå i eller säga upp.

 

Följande alternativ finns:

Övre garage med egen port: 750 kr/mån

Övre däck ute: 750 kr/mån

Nedre garage: 925 kr/mån

Carport: 700 kr/mån

Markparkering: 700 kr/mån

Markparkering utan el: 400 kr/mån

 

Alla platser har el, om inget annat anges.