Föreningen har tillsammans med kringliggande föreningar ett avtal med Parkia som bevakar att bilar inte parkeras på gator och trottoarer inom vårt område. Det är tillåtet att i max 20 minuter stanna intill porten för in-och utlastning. Parkeringsbolaget är ofta snabba att ge P-bot efter 20 minuter! Vid in- och utflyttning krävs aktivitet kring bilen om den står stilla längre än 20 minuter. Utan aktivitet uppfattas det som en felaktig parkering. Styrelsen kan inte åta sig uppdrag att försöka häva enskildas P-bot. Om du uppfattar att du felaktigt fått en P-bot (dvs du har parkerat kortare tid än 20 minuter) ber vi dig kontakta Parkia. Om/när du anlitar hantverkare kan enskilda P-tillstånd utlånas på dagsbasis. Kontakta i så fall i god tid innan aktuellt datum styrelsen så kan du låna parkeringskort för det aktuella datumet. 

Brf Fyrisäng har totalt 62 parkeringsplatser av olika slag. Av dessa 62 platser är 20 platser med möjlighet till elbilsladdning. Vår förvaltare Mediator har hand om köplatser och avgifter.
Du mailar in till och ställer dig i kö till de p-platser du är intresserad av att hyra. Din kötid räknas tidigast från din/er tillträdesdag.
När du har fått en parkeringsplats och tackat ja till den kan du stå kvar i de övriga köerna för att få en annan parkeringsplats du hellre vill hyra.
Köplaceringen gäller oavsett om du har en p-plats eller inte och köerna är oberoende av varandra.


Vår parkeringspolicy:

  • Medlem i bostadsrättsföreningen äger rätt att ställa sig i kö till av föreningen disponerade parkeringsplatser. Endast en parkeringsplats per lägenhet tillåts initialt. Om medlemmen sedan tidigare har en parkeringsplats på området och har behov av ytterligare en kan en plats hyras ut temporärt om ingen i den ordinarie kön är intresserad. När någon annan medlem ställer sig i kö för denna parkeringstyp får medlemmen med två parkeringsplatser vara beredd på att avstå från sin extra parkeringsplats. Föreningen har rätt att säga upp medlems plats 2, med tre månaders varsel.

  • Varje parkeringstyp har en separat kö och de olika köerna är oberoende av varandra. Det går alltså bra att stå i alla köerna eller någon enstaka, beroende på behov.

  • När en plats blir ledig erbjuds parkeringen den medlem som har längst kötid för den aktuella parkeringstypen. Om man avböjer erbjuden parkeringsplats stryks man från den kö där den erbjudna platsen fanns.

  • Bilar med handikapptillstånd går före i kösystemet för att säkerställa att medlemmar med särskilda behov ska ha tillgång till parkeringsplats.

  • Det är tillåtet för två medlemmar som har samma typ av parkeringsplats att byta platser med varandra utan att ställa sig i kö, för att till exempel få en plats närmare sin uppgång. Det är dock inte tillåtet för två medlemmar att byta parkeringsplatser av olika typ med varandra och på så vis kringgå kösystemet. Eventuellt byte ska informeras till Mediator.

  • Köplatsen är personlig och det är inte tillåtet att överlåta sin köplats till någon annan. Köplaceringen följer inte heller med lägenheten vid försäljning.

  • Det är 3 månaders uppsägningstid av ordinarie parkeringsplats, för bägge parter.

  • Vid flytt upphör avtalet för din parkeringsplats. Du betalar alltid för en hel månad, även om du flyttar ut före månadens slut. Den 1:a i nästkommande månad kan föreningen hyra ut parkeringsplatsen till en annan medlem. Kom ihåg att meddela Mediator din uppsägning av parkeringsplats till


Bra att veta

De övre garagen är relativt små och passar därför bäst mindre bilar. Därför är avgiften lägre för dessa än för andra inneplatser.
Ansökan om, eller uppsägning av, parkeringsplats görs genom att mejla till Mediator:   
Skriv din adress eller lägenhetsnummer och vilken/vilka köer du önskar att stå i eller säga upp.

 

Följande alternativ finns:

Övre garage med egen port: 750 kr/mån
Övre däck ute: 750 kr/mån
Nedre garage: 925 kr/mån
Carport: 900 kr/mån
Markparkering: 700 kr/mån
Markparkering utan el: 400 kr/mån

Alla platser har el, om inget annat anges. Inget av garagen är varmgarage.

 

Handikapparkering och gästparkering

Det finns tre handikapparkeringar som hör till föreningen; vid vardera gavel mot ån samt en framför C-uppgången mot Ringgatan. Synligt handikapptillstånd krävs. Böter för felparkering är extra höga här. 
Det finns inte någon vanlig gästparkering vid husen, men Fyrishovs parkering finns nära, dessutom är det möjligt att parkera längsmed Seminariegatan och på Ringgatan (på andra sidan järnvägen).