Vi som bor här kan alla med enkla medel hjälpa till att göra området och vårt boende trevligt och säkert, både för oss själva och för dem som besöker oss. Vad vi enkelt själva kan göra är följande:

Lugn och ro

Ljudisoleringen mellan våra lägenheter är mycket bra, men vissa ljud fortplantar sig enklare via husets betongstomme. Undvik därför att tvätta och torktumla sena kvällar eller tidiga morgnar. Tänk på att ljudet av hopp och vilda lekar leds via betongstommen och kan höras som dunsar hos din granne!

När du skall ha fest, tala om det i förväg för dina grannar.

Balkonger, grillning

Blomlådor och dylikt får inte hänga på utsidan av balkongerna (generell säkerhetsbestämmelse). Grillning på balkonger får ske med elgrill, men inte med gasol- eller kolgrill. Meddela dina grannar om du vill grilla. Det är lätt hänt att grillukt tränger in till grannlägenheterna. Kol- och gasolgrillning är tillåten på vår grillplats, men ej på gränderna eller på gräsmattan intill fasaderna. Detta för att undvika olägenheter med grillukt i lägenheterna. Läs gärna mer om grillning på gården här.

Gemensamma utrymmen

Gården är vårt gemensamma ansvar. Föreningen har köpt in tjänster för trädgårsskötel men inte för att plocka skräp eller hålla trädgårdsmöbler rena. Det gör vi som medlemmar var och en, vid behov.

Tänk på att hålla trapphusen helt fria från privata ägodelar (såsom cyklar, pulkor, skor, ytterkläder eller liknande).

Förutom att det enligt brandreglerna är förbjudet att använda passagen till förvaring är det också viktigt att städpersonal kan utföra sina uppdrag -  det ser heller inte så trevligt ut för dina grannar om privata ägodelar förvaras i era gemensamma utrymmen.

Alla vägar måste alltid vara helt framkomliga. Det kan gälla liv vid brand eller olycka.

Ordning i soprum

Kommunens sorteringsguide kan vara till hjälp om du tvekar om hanteringen. Tänk på att soprummet är avsett för hushållssopor. Större förpackningar, föremål, elektronik och farligt avfall får inte läggas i soprummet utan lämnas i kommunens återvinningscentral. När medlemmar lägger sopor som inte ska vara i soprummet blir kostnaderna höga samtidigt som det kan åsamka grannarna problem. 
Och SNÄLLA, vik ihop/platta till alla kartonger som ni kastar! 

Lägenhetsförråden

Ur brand- och säkerhetssynpunkt skall dörrar till förråden hållas stängda. Förvara inte föremål som kan orsaka brand och/eller explosion i förråden. Lämna inte heller något i gången utanför ditt förråd.

Tvättstuga

Tvättstugereglerna finns anslagna i tvättstugan Lokalerna städas , men det åligger medlem att göra rent efter sig. Dvs torka bort rester av tvättmedel från maskinerna, ta bort ludd ur tumlaren, torka ur torkskåp samt sopa och torka golvet. Helt enkelt – lämna tvättstugan ren och trevlig.

Lekplats och sandlåda

Tänk på att hålla vår lekplats ren och fin. Lämna inte kvar leksaker i sandlådan när barnen lekt färdigt. För er som har hund eller katt, låt dem inte springa lösa vid lekplatsen eller i sandlådan.
Inne på gården finns också, sedan sommaren 2021, en boulebana. En anläggningsraka (för att plana ut sanden) finns att låna, den hittar ni i tvättstugan. Dock behöver varje medlem själv stå för bouleklot.

 

Om vi alla hjälps åt att hålla efter i området så kan vi slippa kostsamma städ- och nödutryckningar som vi finansierar genom månadsavgifterna. Tillsammans med hänsyn och respekt för varandra gör vi Brf Fyrisäng till en fin och trivsam förening att bo i.