Nyheter

Under onsdagen 8 feb får vi räkna med ett kortare avbrott på ca. 10 - 30 minuter. Anledningen är att Telia flyttar kunder-/fastigheter till en ny kommunikationsplattform för fiber. En kort driftstörning kommer att uppstå.

Telia skriver - Om boende inte får igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning. Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 90 200. 

/ Styrelsen 

 

 

 

Styrelsen har beslutat om att höja månadsavgiften med 9% motsvarade den avgiftssänkning som genomfördes 1 januari 2020. Avgiftsjusteringen räknas träda i kraft från och med 1 april 2023 Detta för att ta höjd för de ökade omkostnader som förväntas framöver bland annat pga stigande räntor och ökade omkostnader för el och uppvärmning. I dagsläget har vi goda ekonomiska marginaler, men vi vill med denna avgiftshöjning säkerställa stabil ekonomi även fortsättningsvis.

 

/Styrelsen

När (om) du tröttnar på din julgran så går det bra att lägga den intill föreningens stora julgran på gården. Den kommer då tas omhand av vår fastighetsförvaltare i mitten på januari.

Gott slut på 2022 och ett gott nytt år önskar styrelsen genom Tobbe

Det slarvas med att vika ihop kartonger innan de läggs i behållarna, ovikta kartonger tar stor plats och behållarna blir överfulla.

Så här till jul blir det säkert extra mycket så vi ber er vara solidariska och komprimera allt ni slänger.

PeO Karlsson / Styrelsen

Hej, Här kommer en påminnelse om att det sker ventilationskontroll med start tisdagen 22/11 (i morgon) och onsdagen 23/11. V.v följ instruktionerna som ni fått er till handa. Hälsningar/Styrelsen