Nyheter

I samband med att de nya motorvärmarna kopplas in i el-systemet kan/ kommer internet att vara avstängt under en kortare period. Förklaringen är att elströmmen i garaget kommer att brytas vilket även påverkar internet-centralen som är i garaget. Arbetet startar kl.10.00 och beräknas pågå cirka en timme. 

Styrelsen återkommer senare med hur motorvärmarna kan aktiveras. 

hälsar / Tobbe

 

 

Arbetet avslutades under lördagen (10 feb). Vilket innebär att bilen nu kan parkeras som vanligt i garage och carport.  

Motorvärmarna kommer att kunnas tas i bruk om ca 7-10 dagar, under andra halvan av feb. En anslutning till el-centralen skall slutföras. Elbilsladdning dröjer ett tag till, befintlig el-central skall konverteras till 3 separata centraler för respektive part (se tidigare vinterbrev), vilket i sin tur är beroende av att Vattenfall skapar 3 separata abonnemang (från dagens befintliga). Tyvärr är den gemensamma känslan att Vattenfall inte prioriterar denna fråga. 

styrelsen, genom Tobbe

 

 

hej igen, lite mer information, vänligen ta del av denna. 

Övre däck, garageplatser 138-144 är klara.

Platser 113-120 på Övre däck samt plats 100 (rampen), fortsätter imorgon. Lämna ca 75 cm - 1 meter utrymme från befintlig motorvärmare.

Därefter tas platserna 80-84 i Carporten. 

Arbetet kommer att avslutas under lördagen.  

Styrelsen genom 

/ Tobbe 

På onsdag morgon (7 feb) startar arbetet på Övre däck.

Avseende garage platser 138 - 144, öppna garagedörren backa bilen ca 75 cm - 1 meter ut från väggen.

Platserna 100 (ramp) samt 113 - 120,  säkerställ samma avstånd. 

styrelsen genom 

/ Tobbe 

 

 

Påminnelse om att installation av elbilsladdning påbörjas imorgon måndag 5 feb. 

Notera följande ändring - arbetet kommer att påbörjas på Undre Däck. Vilket innebär att P-platserna och garagen på övre däck påbörjas senare, bilarna på övre däck behöver inte flyttas.

Återkommer med ny information när det blir aktuellt.

/ Styrelsen genom Tobbe