Nyheter

Under förra veckan (v19) har Skatteverket slutfört och kontrollerat att alla boende på 4D och 4E nu ska vara folkbokförda på rätt/ny adress. Uppgifterna skall också vara förmedlade till alla myndigheter. Om man vill se vilka andra institutioner och företag som delgivits informationen kan man gå till SPARs hemsida (inloggning med BankID) och tanka hem sitt personliga registerutdrag. Där kan du se, förutom uppgifterna om dig i SPAR, en historik över vilka ändringar som gjorts över tid samt en lista på vilka som delgivits eller efterfrågat din informationen i SPARs register. 

PeO Karlsson / Styrelsen

Den senaste tiden har många bostadsrättsföreningar i Uppsala drabbats av inbrott och inbrottsförsök!
Så även brf Fyrisäng. Bland annat har vi vid flertal tillfällen upptäckt brytmärken på våra källardörrar, från trapphusen, som leder in till vissa medlemmars förråd. Tack och lov har ingen ännu tagit sig in i förråden. Styrelsen har kontaktat Certego (vår låsfirma), som snabbt har varit på plats och försökt minimera skadorna på dörrarna. Att ha synliga brytmärken lockar tyvärr ofta till fler försök från ”buset”. Samtidigt är det vissa gånger en kostnadsfråga, ska vi byta en hel dörr för att det finns små synliga märken…?

Åtgärder:

- Sedan länge har vi monterat brytskydd vid våra källardörrar. Vi har nu bett Certego att montera sådana på fler ställen.
- En annan åtgärd är att vi den 1 juni byter portkod på våra dörrar. Medlemmar kommer få information om den nya koden separat. Tyvärr sprids dessa koder med ljusets hastighet, bland annat eftersom vi mer och mer handlar med hjälp av hemleverans. Koder lämnas ut till många aktörer. Ett tips är att använda porttelefonen mer frekvent, då kan ni släppa in budet eller gästen utan att lämna ut portkoden.
- Vi vill också påminna alla om att se till att porten stängs efter att ni har passerat. Och ställ endast upp dörren vid i- och urlastning. Lämna inte porten öppen utan bevakning.
- Vid flertal tillfällen har obehöriga påträffats rotandes i återvinningsrummet. Se därför till att alltid stänga dörren även där.

 

Ingen av oss kan garantera att vi inte drabbas av något framöver, men hjälps vi åt så är risken mindre!
Tack!


/ Styrelsen, genom Vera

Hej, alla grannar och medlemmar!
Här kommer material inför årets föreningsstämma.

Dag: Tisdag 31 maj
Tid: Mötet startar kl. 18.30 – kom en stund innan
Plats: Konferensrummet Magistern K7 på Fyrishov

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgåsar, kom en stund innan så ni hinner förse er, alla ska också skriva upp sin närvaro.

Varmt välkomna!

/ Styrelsen

 

 

Bilagor:

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2022.pdf 

Årsredovisning med revisionsberättelse Fyrisäng 2021.pdf

Motioner och styrelsens svar på dessa 2022.pdf

Valberedningens förslag till styrelse_2022.pdf

Fullmakt för ombud.pdf

Jag och flera andra boende på Ringgatan 4D och 4E har noterat att vi, trots Lantmäteriet bytt adress för över en månad sedan, fortfarande inte är folkbokförda på rätt (den nya) adressen. Informationen till Skatteverket har av någon anledning hamnat mellan stolarna. Har varit i kontakt med dem denna vecka (v18) och de har lovat att uppdatera sina register under veckan. Uppdateringarna kommer att synas på Skatteverkets hemsida först nästa vecka (v19). 

PeO Karlsson / Styrelsen 

Imorgon, onsdag, kommer garagen städas. Vi vill påminna er om det…

Den 4 maj mellan kl 8.00-15.00 kommer det att genomföras en storstädning av hela Fyrisvallens garage. Alla platser på övre och nedre däck förutom garageboxarna på övre däck berörs. Detta för att göra det möjligt med högtrycksspolning både mellan fönstersmygar på nedre däck och rännor och paneler uppifrån övre däck.

Alla bilar måste flyttar inför städningen, detta är mycket viktigt!
Eventuella skador på kvarstående bilar och kostnader för att flytta kvarstående bilar kommer att falla på de som hyr platserna. Detta gäller inte de som har egna garage på övre däck.

Hälsningar GA-gruppen gm Göran Mårtensson