Nyheter

Som ni säkert har sett har vår innergård fått sig en välbehövlig ansiktslyftning. Planen var att allt skulle har varit klart redan, men försenade leveranser fördröjde projektet något, men nu är nästan allt klart. Det är väldigt roligt med all positiv respons kring vår nya gård och att många också grillar där.

Läs mer om arbetet samt våra grillrutiner här


Trevlig helg!

/ Styrelsen, genom Vera

Årsmöte tisdagen 1 juni, kl 18.00, sker på gården (inget webbmöte). 

Förklaringen är de lättade restriktionerna som tillåter 50 personer utomhus. 

Väl mött till ett soligt och informativt årsmöte. 

Lättare förtäring finns från 17.30  

Välkommen ! 

Styrelsen genom Tobbe

 

 

 

 

Medlemmar i Brf Fyrisäng kallas här till ordinarie årsstämma för föreningen,
tisdag den 1 juni, kl. 18.00.

Stämman sker i år digitalt, via Teams.

Vid förhinder att närvara vid stämman, kan fullmakt användas.

Fullmakt, årsberättelse och övriga årsmöteshandlingar hittar du genom att klicka här

Medlemmar som vill ha stämmans dokument i pappersform kan inom kort hämta dessa på bänken i tvättstugan. Om ni behöver hjälp med detta, kontakta styrelsen snarast så kan vi ordna papper till dig.
Mejla till eller ring ordförande, Torbjörn Eriksson, 070-392 69 04.

 

Smörgås ingår!
Föreningen bjuder er medlemmar på smörgås i samband med årsstämman.
Smörgåsar kan hämtas nere på gården 17.00-17.30. Så kan ni äta den vid datorn när vi ses på mötet!

 

Välkomna!

/Styrelsen för Brf Fyrisäng

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas
tisdagen den 1 juni, kl. 18.00

På grund av pandemirelaterade restriktioner kommer stämman att hållas digitalt, via Teams.
Vi kommer att skicka ut möteslänk samt en enkel instruktion (ifall man är ovan med Teams) tillsammans med kallelsen.

Kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under mitten av maj.
Då kommer även årsberättelse, motioner och andra bilagor inför mötet att finnas på vår hemsida.

 

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj.
Skicka din motion via e-post till   eller lägg den i styrelsens postfack på Ringgatan 4D. Motionen ska vara av sådan art att det är av allmänt intresse för föreningens medlemmar.

 

Föreningsstämman kan, enligt stadgarna, endast fatta beslut i de ärenden som finns med i dagordningen till stämman.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen, brf Fyrisäng

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har uppdaterat vår parkeringspolicy. Läs gärna igenom den. Bland annat framgår att föreningen endast tillåter en parkeringsplats per lägenhet, men att man kan hyra två om ingen annan står på kö. Föreningen har rätt att säga upp medlems parkeringsplats nr 2, med en månads varsel, om en annan medlem köar.
Det är tre månaders uppsägningstid av ordinarie parkeringsplats, för bägge parter.

Vår förening har totalt 62 parkeringsplatser av olika slag. Det är vår förvaltare Mediator som har hand om kösystem och avgifter. Kom även ihåg att säga upp din p-plats om du ska flytta.

Läs vår parkeringspolicy genom att klicka här.

 

Hälsningar styrelsen, genom Vera