Årsstämma den 1 juni

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas
tisdagen den 1 juni, kl. 18.00

På grund av pandemirelaterade restriktioner kommer stämman att hållas digitalt, via Teams.
Vi kommer att skicka ut möteslänk samt en enkel instruktion (ifall man är ovan med Teams) tillsammans med kallelsen.

Kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under mitten av maj.
Då kommer även årsberättelse, motioner och andra bilagor inför mötet att finnas på vår hemsida.

 

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj.
Skicka din motion via e-post till   eller lägg den i styrelsens postfack på Ringgatan 4D. Motionen ska vara av sådan art att det är av allmänt intresse för föreningens medlemmar.

 

Föreningsstämman kan, enligt stadgarna, endast fatta beslut i de ärenden som finns med i dagordningen till stämman.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen, brf Fyrisäng