belysning förråd

I samband med uppgradering av P-platserna utanför 4 A-C kommer en översyn av belysning/ armaturens timer i förråden att göras under onsdag eftermiddag, nu när vi har personal på plats.

Ni som upplever att belysningen släcks för fort, vänligen maila mig ert förrådsnummer så kan teknikern justera (i de fall det är möjligt). Maila till

Arbetet med kombicentralen pågår även under onsdag och ev. torsdag, vänligen behåll avståndet (0,5 meter) till el-stolpen. 

hälsar styrelsen genom 

/ Tobbe