Info elbilsladdning

Installation av elbilsladdning på de 20 st. P-platserna utanför 4 A-C är klar.

Under årsmötet informerades och diskuterades elbilsladdningen ganska ordentligt. Här kommer en kort sammanfattning till er som inte hade möjlighet att vara med på årsmötet.

Någon gång under september månad skall elbilsladdningen vara i full drift. Det återstår en del administrativa uppgifter som måste lösas, här kan nämnas att styrelsen bl.a. måste ta beslut om en ny parkeringspolicy. Andra frågor är att den tidigare schablon-kostnaden avseende el-användandet (för motorvärmaren) tas bort, istället kommer den enskilde individen att betala för den el som används för att ladda bilen, vilket styrs av en app uppkopplad mot den individuella p-platsen.

Mer information kommer under andra halvan av augusti. 

Glad sommar önskar styrelsen 

/ genom Tobbe