Nyheter

Installation av elbilsladdning på de 20 st. P-platserna utanför 4 A-C är klar.

Under årsmötet informerades och diskuterades elbilsladdningen ganska ordentligt. Här kommer en kort sammanfattning till er som inte hade möjlighet att vara med på årsmötet.

Någon gång under september månad skall elbilsladdningen vara i full drift. Det återstår en del administrativa uppgifter som måste lösas, här kan nämnas att styrelsen bl.a. måste ta beslut om en ny parkeringspolicy. Andra frågor är att den tidigare schablon-kostnaden avseende el-användandet (för motorvärmaren) tas bort, istället kommer den enskilde individen att betala för den el som används för att ladda bilen, vilket styrs av en app uppkopplad mot den individuella p-platsen.

Mer information kommer under andra halvan av augusti. 

Glad sommar önskar styrelsen 

/ genom Tobbe

 

 

  

 

 

 

I samband med uppgradering av P-platserna utanför 4 A-C kommer en översyn av belysning/ armaturens timer i förråden att göras under onsdag eftermiddag, nu när vi har personal på plats.

Ni som upplever att belysningen släcks för fort, vänligen maila mig ert förrådsnummer så kan teknikern justera (i de fall det är möjligt). Maila till

Arbetet med kombicentralen pågår även under onsdag och ev. torsdag, vänligen behåll avståndet (0,5 meter) till el-stolpen. 

hälsar styrelsen genom 

/ Tobbe 

 

 

Imorgon tisdag 21 juni, kl.08.00 påbörjas arbetet med att konvertera motorvärmarna på de 20 P-platser utanför hus A (utanför entréerna 4A - 4C), till s.k. kombicentraler (såväl el-bilsladdning och motorvärmare). 

Idag fick vi information från installatören - att bilen bör flyttas, backas, ca 0,5 meter bort från dagens stolpe. Det räcker för att ge ett bra arbetsutrymme. 

Styrelsen genom 

/ Tobbe

Under förra veckan (v19) har Skatteverket slutfört och kontrollerat att alla boende på 4D och 4E nu ska vara folkbokförda på rätt/ny adress. Uppgifterna skall också vara förmedlade till alla myndigheter. Om man vill se vilka andra institutioner och företag som delgivits informationen kan man gå till SPARs hemsida (inloggning med BankID) och tanka hem sitt personliga registerutdrag. Där kan du se, förutom uppgifterna om dig i SPAR, en historik över vilka ändringar som gjorts över tid samt en lista på vilka som delgivits eller efterfrågat din informationen i SPARs register. 

PeO Karlsson / Styrelsen

Den senaste tiden har många bostadsrättsföreningar i Uppsala drabbats av inbrott och inbrottsförsök!
Så även brf Fyrisäng. Bland annat har vi vid flertal tillfällen upptäckt brytmärken på våra källardörrar, från trapphusen, som leder in till vissa medlemmars förråd. Tack och lov har ingen ännu tagit sig in i förråden. Styrelsen har kontaktat Certego (vår låsfirma), som snabbt har varit på plats och försökt minimera skadorna på dörrarna. Att ha synliga brytmärken lockar tyvärr ofta till fler försök från ”buset”. Samtidigt är det vissa gånger en kostnadsfråga, ska vi byta en hel dörr för att det finns små synliga märken…?

Åtgärder:

- Sedan länge har vi monterat brytskydd vid våra källardörrar. Vi har nu bett Certego att montera sådana på fler ställen.
- En annan åtgärd är att vi den 1 juni byter portkod på våra dörrar. Medlemmar kommer få information om den nya koden separat. Tyvärr sprids dessa koder med ljusets hastighet, bland annat eftersom vi mer och mer handlar med hjälp av hemleverans. Koder lämnas ut till många aktörer. Ett tips är att använda porttelefonen mer frekvent, då kan ni släppa in budet eller gästen utan att lämna ut portkoden.
- Vi vill också påminna alla om att se till att porten stängs efter att ni har passerat. Och ställ endast upp dörren vid i- och urlastning. Lämna inte porten öppen utan bevakning.
- Vid flertal tillfällen har obehöriga påträffats rotandes i återvinningsrummet. Se därför till att alltid stänga dörren även där.

 

Ingen av oss kan garantera att vi inte drabbas av något framöver, men hjälps vi åt så är risken mindre!
Tack!


/ Styrelsen, genom Vera