Nyheter

När (om) du tröttnar på din julgran så går det bra att lägga den intill föreningens stora julgran på gården. Den kommer då tas omhand av vår fastighetsförvaltare i mitten på januari.

Gott slut på 2022 och ett gott nytt år önskar styrelsen genom Tobbe

Det slarvas med att vika ihop kartonger innan de läggs i behållarna, ovikta kartonger tar stor plats och behållarna blir överfulla.

Så här till jul blir det säkert extra mycket så vi ber er vara solidariska och komprimera allt ni slänger.

PeO Karlsson / Styrelsen

Hej, Här kommer en påminnelse om att det sker ventilationskontroll med start tisdagen 22/11 (i morgon) och onsdagen 23/11. V.v följ instruktionerna som ni fått er till handa. Hälsningar/Styrelsen

Redan nu på torsdag, 10 november, påbörjas en obligatorisk radonmätning som Upplands Fastighetsservice hjälper oss med. Upplands fastighetsservice utför arbetet mellan kl 17- 20 under torsdag kväll. Alla lägenheter i botten-/markplan i 4 D-G kommer att få små dosor inplacerade i lägenheten. Därutöver kommer ca 25 % av resterande lägenheter behöva radonmätas.  

Dosorna samlas in efter ca 2 månader.   Notera – alla lägenhetsinnehavare i markplanet 4 D-G vänligen säkerställ att någon är hemma eller ställ låsvredet i det s.k. ”kl.10 läget”. Styrelsen genom Tobbe   PS. Det blev fel i formateringen av gårdagens höstbrev och informationen blev därför lite svårläst. På grund av detta kommer information om den mest aktuella nyheten - den om radon - ut separat!    

 

Höstbrev – här kommer lite information från oss i styrelsen vad vi gjort senaste perioden och vad vi ser framför oss. Radonmätning 10 nov. Redan nu på torsdag (10 nov) påbörjas en radonmätning som Upplands Fastighetsservice hjälper oss med. Upplands fastighetsservice utför arbetet mellan kl 17- 20 under torsdagkväll. Alla lägenheter i botten-/markplan i 4 D-G kommer att få små dosor inplacerade i lägenheten. Därutöver kommer ca 25 % av resterande lägenheter behöva radonmätas. Dosorna samlas in efter ca 2 månader. Notera – alla lägenhetsinnehavare i markplanet 4 D-G vänligen säkerställ att någon är hemma eller ställ låsvredet i det s.k. ”kl.10 läget”.   OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) – 21 nov OVK kommer att genomföras under v.47 (start 21 nov). Mer information kommer.   Inspektion av balkongräcken/ skivorna En inspektion av balkongräcken och dess tillhörande glasskivor kommer att genomföras senare i höst/ vinter. Anledningen är att en glasskiva tidigare lossnat från en balkong. Vi måste nu få en bild av balkongernas status. Vi återkommer med information om genomförande och eventuella åtgärder.   Elbilsladdning Under sensommaren omvandlades 20 p-platser utanför 4 A-C till s.k. kombiplatser d v s möjlighet att ladda elbil eller använda motorvärmare. Vi avser nu att igångsätta etapp 2 och utrusta övriga p-platser som föreningen förfogar över där el är framdraget, d v s i garage / carport och på övre däck (garage och p-platser). Precis som i våras kommer vi att söka 50 % finansiering från Naturvårdsverket och hoppas naturligtvis på samma positiva utfall.   Underhållsplan framtagen Föreningen har saknat en underhållsplan, detta är nu åtgärdat. Underhållsplanen ger oss en bra bild av kommande framtida behov av åtgärder och investeringar. Vilket naturligtvis innebär att framtida budgetar kopplas till underhållsplanen.   Energi Avslutningsvis kommer här en prognos för energikostnaden närmaste tiden (höst/vinter) som föreningen el-mäklare (nord-el) lämnat. Under hösten lite turbulenta period har vi köpt el för ca 1,25-1,80 kr inklusive överföringskostnad och skatter. När momsen inkluderas har vi hamnat på ca 1,50 kr till 2,40 kr. Vad som händer under en kall vinter är förstås inte lätt att sia om, det kan bli någon krona till. Däremot ser vi inte framför oss några skenande elpriser som i södra Sverige. För BRF Fyrisäng är elpriset inte så avgörande, vilket däremot fjärrvärmepriset är. Inför nästa år har Vattenfall gått ut med att de höjer priset med 4% vilket vi lär få acceptera. Men som sagt var, energipriserna är svåra att prognosticera, vi vill dock delge er den bild som vi i styrelsen har för närvarande. Hälsar styrelsen genom   / Tobbe