Nyheter

På måndag påbörjas injusteringen av ventilationen och det är av yttersta vikt att teknikerna får tillträde till samtliga lägenheter.

Ställ låset i serviceläge om ni inte är hemma (se nedan bild). OBS! Detta gäller under hela den aviserade tiden!

Tänk på att säkerställa att filtret under köksfläkten är rengjord för bästa resultat, kör det i diskmaskinen om det är länge sedan sist.

 

 

 

Hela schemat finner ni här:

Ringgatan 4A-B:    Måndag   8/4 t.o.m. Onsdag 10/4.

 Ringgatan 4C-E:    Måndag 15/4 t.o.m. Torsdag 18/4. (Reservdag 22/4.)

 Ringgatan 4F-G:    Måndag 22/4 t.o.m. Torsdag 25/4.

 Arbetena kommer att utföras mellan kl 08.00 och 17.00 aviserade dagar.

 Flera besök under aviserade dagar kan bli nödvändigt under injusteringen.

Hej kära medlemmar, 

 

HSB kommer även denna gång utföra cykelrensning runt våra fastigheter och i vårt cykelförråd.

(Ska ske på samma vis som den som påbörjades i slutet av 2022)

 

16 april: Uppmärkning med ”gul remsa” på cykelstyret. Ta enbart bort remsan om cykeln är värd att behålla. 

 

6 maj: Efter detta datum kommer cyklar med remsan kvar ställas undan temporärt. Detta då det måste gå skälig tid (ofta 3 månader) innan de kan skrotas/återvinnas. 

 

Frågor om detaljer hänvisas till HSB, t.ex. se deras hemsida. 

 

 

Gällande cykelförrådet

Med anledning av att många cyklar där är i dåligt skick (punktering eller annan defekt) vill vi i styrelsen gärna be er se över annan plats för långsiktig förvaring. Detta då de som använder sin cykel mer regelbundet smidigt ska kunna komma in och ut. 

 

Tack till er som redan ställt ut sin cykel. 

 

När rensning är gjord kan vi lättare se över eventuella uppgraderingar.


Vi i styrelsen och/eller HSB återkommer vid mer information.

 

Kristian / Styrelsen

Ventilationen, injustering.

 

Arbetet med ventilationen fortsätter med målet att få en godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) vilket är ett lagkrav. Vid icke godkänd OVK kan föreningen drabbas av vite. 

 

Vi har tidigare bytt ut alla filter för inluften samt rensat ventilationskanalerna. Vad som nu skall göras är en injustering av luftflödena (utföres av Uppsala Fläkt Service AB) vilket kommer att påbörjas v15 och några veckor framöver enligt följande schema:

 

Ringgatan 4A-B:    Måndag   8/4 t.o.m. Onsdag 10/4.

Ringgatan 4C-E:    Måndag 15/4 t.o.m. Torsdag 18/4. (Reservdag 22/4.)

Ringgatan 4F-G:    Måndag 22/4 t.o.m. Torsdag 25/4.

 

Arbetena kommer att utföras mellan kl 08.00 och 17.00 aviserade dagar.

Flera besök under aviserade dagar kan bli nödvändigt under injusteringen.

 

Om ni inte är hemma är det av yttersta vikt att ni ställer låset i serviceläge (s.k. kl:10-läge) samt att eventuella extralås är öppna så att teknikerna kan komma in för att utföra  injusteringen på ett adekvat sätt och med gott resultat.

 

Styrelsen kommer att sätt upp påminnelselappar på ytterdörrarna (med eventuella ändringar i planerna).

 

Är det något ni undrar över, maila eller kontakta styrelsen.

 

Styrelsen

 

 

 

 

Har ni problem med spolfunktionen på toaletten? Sollentuna Rör kommer hit någon dag i April för att åtgärda problem hos några medlemmar. Om ni också har problem maila mig () och uppge namn, adress och lägenhetsnummer samt vilken typ av problem ni har så försöker vi koordinera arbetet med Sollentuna Rör.

 

PeO Karlsson / Styrelsen

 

 

 

I samband med att de nya motorvärmarna kopplas in i el-systemet kan/ kommer internet att vara avstängt under en kortare period. Förklaringen är att elströmmen i garaget kommer att brytas vilket även påverkar internet-centralen som är i garaget. Arbetet startar kl.10.00 och beräknas pågå cirka en timme. 

Styrelsen återkommer senare med hur motorvärmarna kan aktiveras. 

hälsar / Tobbe