Nyheter

Medlemmar i Brf Fyrisäng kallas här till ordinarie årsstämma för föreningen,
tisdag den 1 juni, kl. 18.00.

Stämman sker i år digitalt, via Teams.

Vid förhinder att närvara vid stämman, kan fullmakt användas.

Fullmakt, årsberättelse och övriga årsmöteshandlingar hittar du genom att klicka här

Medlemmar som vill ha stämmans dokument i pappersform kan inom kort hämta dessa på bänken i tvättstugan. Om ni behöver hjälp med detta, kontakta styrelsen snarast så kan vi ordna papper till dig.
Mejla till eller ring ordförande, Torbjörn Eriksson, 070-392 69 04.

 

Smörgås ingår!
Föreningen bjuder er medlemmar på smörgås i samband med årsstämman.
Smörgåsar kan hämtas nere på gården 17.00-17.30. Så kan ni äta den vid datorn när vi ses på mötet!

 

Välkomna!

/Styrelsen för Brf Fyrisäng

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas
tisdagen den 1 juni, kl. 18.00

På grund av pandemirelaterade restriktioner kommer stämman att hållas digitalt, via Teams.
Vi kommer att skicka ut möteslänk samt en enkel instruktion (ifall man är ovan med Teams) tillsammans med kallelsen.

Kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under mitten av maj.
Då kommer även årsberättelse, motioner och andra bilagor inför mötet att finnas på vår hemsida.

 

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 maj.
Skicka din motion via e-post till   eller lägg den i styrelsens postfack på Ringgatan 4D. Motionen ska vara av sådan art att det är av allmänt intresse för föreningens medlemmar.

 

Föreningsstämman kan, enligt stadgarna, endast fatta beslut i de ärenden som finns med i dagordningen till stämman.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen, brf Fyrisäng

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har uppdaterat vår parkeringspolicy. Läs gärna igenom den. Bland annat framgår att föreningen endast tillåter en parkeringsplats per lägenhet, men att man kan hyra två om ingen annan står på kö. Föreningen har rätt att säga upp medlems parkeringsplats nr 2, med en månads varsel, om en annan medlem köar.
Det är tre månaders uppsägningstid av ordinarie parkeringsplats, för bägge parter.

Vår förening har totalt 62 parkeringsplatser av olika slag. Det är vår förvaltare Mediator som har hand om kösystem och avgifter. Kom även ihåg att säga upp din p-plats om du ska flytta.

Läs vår parkeringspolicy genom att klicka här.

 

Hälsningar styrelsen, genom Vera

Under de närmaste veckorna kommer vår innergård att genomgå en ombyggnation!
Vi har tillsammans med en arkitekt arbetat fram en gård anpassad för umgänge och aktivitet, vilket exempelvis innehåller en uppdaterad grillplats/utekök, nya utemöbler, pergola, boulebana med mera.
Det är många som har efterfrågat en uppfräschning av vår gård, därför känns det roligt att vi är igång!
Arbetet påbörjades idag (tisdag 13/4), och planeras vara klart under vecka 19 (mitten av maj). Under ombyggnaden kommer inte vår nuvarande grill att kunna användas. Om ni har några privata saker vid grillplatsen eller lekplatsen så ber vi er att snarast hämta dessa. 

Nedan kan ni se en enkel illustration på hur gården kommer se ut efter arbetet:

 

Hälsningar styrelsen, genom Vera

Att köpa en bostadsrätt är förmodligen den största investeringen som en privatperson gör under sin livstid. Som ledamot i styrelsen är du med och ser till att din investering förvaltas på ett klokt sätt.
Du får inblick i hur en bostadsrättsförening fungerar och lär dessutom känna fler grannar. Du blir grundligt insatt i vad som händer i vår förening – den som vi tillsammans äger!

I styrelsen får du chans att påverka. En del tycker att det är självklart att ställa upp, andra tvekar, är kanske osäkra på vad de kan tillföra eller hur mycket tid det ska ta. Just nu söker vi två nya ledamöter, som ska väljas in på årsstämman den 17 maj. Det handlar inte om en viss typ av personer eller kompetenser – vi behöver olika!

Är du nyfiken? Rentav intresserad av att gå med i brf Fyrisängs styrelse?
Valberedningen svarar gärna på dina frågor!
Hör av dig senast 14 april.

Kerstin, 073-802 05 69,
Jan, 070-851 44 72,


Hälsningar styrelsen genom Vera