• Om du inte har anmält dig på föreningens webbsida - gör det! På så sätt får du aktuell och viktig  information via e-post om ditt boende. Skapa ett konto
 • När du säljer eller köper lägenhet - kolla under knappen Mäklarinfo - där finns viktig information för dig som säljer/köper en lägenhet. Vid pantsättning av lägenhet krävs särskilda rutiner. Se information under Mäklarinfo.
 • Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för att bekosta allt inre underhåll som inventarier, blandare, kakel, ommålningar etc. Läs igenom stadgarna så ser du vad som gäller för den enskilda innehavaren och vad föreningen gemensamt ansvarar för.  Uppmärksamma också vilka ändringar i bostaden som kräver särskilt tillstånd.
 •  Tänk på att golvvärmen i badrum och duschrum drar mycket el. Här finns en del att spara

 • Kärlen med brännbart i soprummet töms regelbundet. Tänk på att soprummet är avsett för hushållssopor. Större förpackningar, föremål, elektronik, grovsopor och farligt avfall får inte lämnas i soprummet utan lämnas i någon av kommunens återvinningscentraler (närmast är i Librobäck). När medlemmar lägger sopor som inte ska vara i soprummet blir kostnaderna höga samtidigt som det kan åsamka grannarna problem. 

 • För att komma åt vattenlåsen i bad- eller duschrummet, behöver man ta bort lådan framför. Dra ut lådan samtidigt som du lyfter den (håll inte i själva skenan), så lossnar lådan lätt. För att sätta tillbaka lådan, sätt den bara i skenan och skjut in. Detta gäller Vedums inredning och man också finna denna beskrivning på Vedums hemsida.

   

 • Vid rengöring av avlopp från handfat, räcker det inte alltid att rengöra själva vattenlåset, utan även röret in mot väggen. Detta rör kan dras loss och sedan rengöras. I vissa fall kan det krävas att även göra rent röret inne i väggen. Det kan göras genom att föra in en vattenslang och spola.

   

 • Under elementen finns ventiler med filter. Dessa filter kan behöva rengöras då och då. Det kan göras med en fuktig trasa. Efter några år bör filtret bytas. Styrelsen kommer då att kollektivt inhandla filter för distribution till medlemmarna. Om du har kvar den bopärm som skapades till första inflyttningen 2009 så kan du se exakt hur denna rengörings kan göras.

 

 • Skatteverkets fyrsiffriga nummer ska anges vid adressändring. Skatteverkets fyrsiffriga nummer skiljer sig från din lägenhets kontraktsnummer. Skatteverkets nummer börjar på 1 därefter följer det våningsplan du bor på  (där första plan får siffran 0 och därmed får t.ex. plan 7 siffran 6). Därefter följer en siffra som indikerar hur många lägenheter som finns på våningsplanet och vilken av dem som är din. Se till att du är bokförd på rätt adress!