Nyheter

Uppdatering av namnskyltar entréer och postboxar

Under december har Upplands Fastighetsservice uppdaterat namnlistor-/skyltar utifrån den medlemsförteckning vi har som utgår från i första hand ägaren av lägenheten.

Önskemål om justeringar har inkommit. Ni som önskar justering, vänligen maila med ert Lgh nummer och de efternamn ni önskar i entréerna och på postbox.

Gärna så snart som möjligt – senast torsdag kväll den 17.e dec.

hälsar styrelsen