Nyheter

Vinterbrev - info från styrelsen

Hej, här kommer ett vinterbrev från oss i styrelsen med information om några frågor som är av intresse för oss boende i Fyrisäng.

Elbilsladdning är en viktig fråga för framtiden och föreningens attraktivitet. Vi har sökt bidrag för installation av elbilsladdare och blivit beviljade 50 % kostnadstäckning av Naturvårdsverket. Ansökan avser alla platser som idag har motorvärmare utanför 4 A-C samt i garaget. Tanken är att motorvärmarna konverteras till el-bilsladdning. Inledningsvis börjar vi med platserna utanför 4 A-C. I dagsläget är det oklart om vi behöver tillstånd från Brf Fyrisvall och Uppsala Hem för att även konvertera platserna i garaget. Vi har möte med parterna i slutet av januari och återkommer därför när vi vet mer. I dag är 40 – 50 % av all nybilsförsäljning en elbil eller hybridbil. Om några år kommer med andra ord bilbeståndet att vara radikalt förändrat och därmed människors krav och behov.

På årsmötet bestämdes att underlätta för cykelparkering. Här undersöker vi möjligheterna att öka utrymmet för cyklar i källaren genom att använda effektivare cykelställ med nivåskillnader i höjd. Tyvärr ser vi att ”tjuvarna” har alltmer sofistikerade skär-verktyg och sanningen är nog vi inte kommer att åstadkomma en garanterad stöldsäker cykelparkering i anslutning till våra entréer.

Frågan om skyddstak mot snöras ovanför soprum och ner till tvättstuga/ cykelkällare har vi undersökt och konstaterat att skyddstak är mycket kostsamt och ofta innebär risk för ”oljud” när regn faller på skyddstak. Vi följer idag alla lagkrav på skydd och vi kommer ge vår fastighetsservice ett ökat uppdrag att säkra taken från snöras och is-tappar.  

Vi har också nyligen förstärkt inbrottsskyddet i källaren efter försök till inbrott och kommer att göra en säkerhetsgenomgång av alla gemensamma ytor. Vi har under åren varit mycket förskonade från inbrott. Det är viktigt att vi också fortsättningsvis ser till att ytterdörrar hålls låsta så att inte några obehöriga får till tillträde till våra gemensamma ytor.

Nu önskar vi er alla en god fortsättning på det nya året,

Frågor & funderingar – maila

Styrelsen

/ genom Tobbe